TuiNa massage

Tuina betekent letterlijk: druk en wrijf. Al meer dan 2000 jaar wordt Tuina (spreek uit als Twie na) in China gebruikt. Net als bij de andere vormen van TCM gaat het er bij Tuina massage om in je lichaam een uitgebalanceerde en vrije stroom van Qi, de levenskracht, te herstellen. Op die manier krijgt het lichaam de kans zichzelf te helen. Tuina massage wordt ook preventief gebruikt. Tuina is een massagevorm waarbij er druk wordt uitgeoefend op bepaalde punten op de meridianen (energiebanen in je lichaam) om de stroom van Qi te beinvloeden. Doordat de meridianen aan de oppervlakte liggen kan, door massage van de daarop aanwezige energiepunten, de conditie van de inwendige organen worden beinvloed. Natuurlijk kunnen zo ook klachten worden behandeld die direct met het lichaamsoppervlak te maken hebben. TuiNa massage maakt onder andere gebruik van technieken als drukken, kneden, draaien, ‘knijpen’, draaiende bewegingen, kloppen en dergelijke, waarbij de therapeut zowel zijn vingers, handpalmen, vuisten en ellebogen gebruikt. TuiNa verbetert de gezondheid van zowel de lichaamsstructuur als van het bewegingsapparaat. Het heeft een goede invloed op het zenuwstelsel, zodat de levensenergie door het lichaam stroomt zoals het hoort. Op die manier kan pijn worden bestreden en kan ervoor worden gezorgd dat het bewegingsapparaat normaal functioneert. Het verbetert in belangrijke mate ook de weerstand van het lichaam. Een behandeling heeft daarnaast tot gevolg dat gifstoffen uit het lichaam worden verdreven. Doelgericht als TuiNa massage is, kan het er toch ook wel eens wat steviger aan toe gaan, daardoor lijkt het soms nogal ruw en krachtig. Zeker als de klachten hardnekkig zijn kan de massage nogal eens als “hard” worden ervaren. Maar ook wij kennen het gezegde:”zachte heelmeesters maken stinkende wonden”. Na 15 minuten voelt de client zich echter vaak al beter dan toen hij/zij binnenkwam. Bi Kang Tang is gespecialiseerd in rugklachten, een klacht waar steeds meer mensen last van hebben.